For a ESSAYBOX number of united kingdom very best authors, it’s important their essays and articles are not merely written correctly, but that it can be used within the type of predicament or rivalry that it is meant to get. Whether or not they decide to make utilize of a one lining or three paragraph essay, they know it has to communicate very properly and should comprise strong debate and convincing bits of information. Because of this, you will find many talented authors in the UK that offer essay writing solutions to organizations appearing to find someone to compose a customized article in their opinion ESSAYBOX. As the net has come to be so common with shoppers, many businesses are now needing custom posts in bulk, in the place of only hiring a ghost writer to write an essay or report in their behalf. This custom article could contain any such thing from a marketing, a conference, and even just a personal opinion around the company or merchandise currently being sold.

Huấn luyện lập trình PHP Laravel

Khóa học dành cho những bạn muốn học chuyên sâu những kĩ năng, kĩ thuật trong Laravel Framework

 • Laravel là một Open source PHP Framework miễn phí được phát triển bởi Taylor Otwell ra mắt lần đầu vào tháng 6 năm 2011
 • Hiện tại, Laravel là PHP Framework được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới vì những ưu điểm vượt trội tận dụng các kỹ thuật Design Pattern, các công nghệ mới nhất của PHP và rất dễ dàng tiếp cận và sử dụng nó
 • Hiện tại có rất nhiều PHP Framework như Zend, CodeIgniter,Phalcon v..v.. nhưng trong các Framework đó thì Laravel là 1 Framework nổi tiếng
STTNội dung Kết Quả
Buổi 1Cài đặt, giới thiệu LaravelCài đặt PHP, composer, Tạo project đầu tiên
Buổi 2Chuyên đề về HTMLBiết được cú pháp, các thẻ và thuộc tính trong HTML
Buổi 3Chuyên đề về CSSBiết được cú pháp, thuộc tính đơn giản trong css: màu. backgroud, trnag trí, căn chỉnh
Buổi 4Css nâng cao Được học căn chỉnh, layout, CSS3, Responsive
Buổi 5JavascriptHiểu được Cú pháp, Đối tượng, kiểu dữ liệu
Buổi 6Làm việc với DatabaseBiết cách tạo Cơ sở dữ liệu , bảng, quan hệ, truy vấn
Buổi 7Giới thiệu về PHPBiết được cú pháp, kiểu dữ liệu, biến, khối lệnh điều khiển, khối lệnh lặp
Buổi 8PHP nâng caoBiết cách làm việc với datetime, file, cookie, session trong PHP
Buổi 9PHP nâng cao buổi 2Kết nối cơ sở dữ liệu và làm việc với Database
Buổi 10Giới thiệu Laravel FrameworkTìm hiểu Cấu trúc dự án Laravel, MVC
Buổi 11Làm quen với GIT Biết được cách thức làm việc với git, làm việc nhóm và giải quyết xung đột
Buổi 12Làm việc với Model trong LaravelHiểu và làm việc với model trong Laravel
Buổi 13Laravel controller Hiểu cách thức Controller làm việc như thế nào
Buổi 14Layout trong LaravelTìm hiểu về blade file, partials và tạo navigation
Buổi 15User signupBiết cách Thiết kế model và Validation trong Laravel
Buổi 16LoginXây dựng trang login cho ứng dung
Buổi 17Quên mật khẩuChức năng quên mật khẩu và gửi email
Buổi 18Quản lý Người dùngXây dựng trang quản lý người dùng
Buổi 19Đổi mật khẩuXây dựng trang đổi mật khẩu
Buổi 20Biểu diễn quan hệ cơ sở dữ liệuXây dựng trang cho phép người dùng đăng bài viết
Buổi 21Loadmore sử dụng ajaxTạo chức năng loadmore sử dụng Ajax
Buổi 22Xử lý ngoại lệ trong LaravelQuản lý lỗi và ghi log
Buổi 23Làm việc nhóm, xây dựng ý tưởng, phát triển ứng dụng Buổi 1 HLV sẽ hướng dẫn các bạn lập nhóm và triển khai ý tưởng
Buổi 24Làm việc nhóm, xây dựng ý tưởng, phát triển ứng dụng Buổi 2 HLV sẽ theo dõi và hỗ trợ khó khăn và hỗ trợ sửa lỗi
Buổi 25Làm việc nhóm, xây dựng ý tưởng, phát triển ứng dụng Buổi 3HLV sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm của các sản phẩm nhóm
  • Hiểu rõ quy trình lập trình website bằng Laravel Framework
  • Nắm vững các cách thức hoạt động của Controller,Model,View,Router trong Laravel Framework
  • Tự xây dựng 1 CMS cơ bản bằng Laravel Framework
  STTTiêu đềMô tả
  1Tên khóa họcHuấn luyện lập trình PHP Laravel
  2Đối tượng họcKhóa học dành cho những bạn muốn học chuyên sâu những kĩ năng, kĩ thuật trong Laravel Framework
  3Học phíHọc phí 5.000.000 đ (Đóng 4.500.000đ buổi đầu và 1,500.000đ đóng sau khóa học hoặc trừ vào dự án học viên tham gia)
  4Ưu đãi dành cho bạnƯu đãi học phí 10% nếu các bạn học nhóm từ 3 người. Học viên A giới thiệu học viên B mỗi bạn sẽ được giảm 200.000đ
  5Thời gian đào tạo25 buổi học
  6Số học viên trong lớp16
  7Ca họcHọc ca tối và huấn luyện nhóm buổi sáng
  8Cách thức đào tạoHuấn luyện từ dự án cụ thể
  9Lịch khai giảng
  10Huấn luyện viênHoàng Đức Quân
  11Trợ giảng

  Giới thiệu khóa huấn luyện lập trình PHP Laravel

  Cài đặt android studio trên Windows và Mac os

  Đăng kí tại đây

  LỊCH KHAI GIẢNG

  Lớp huấn luyệnThời gian
  Lịch khai giảng khóa lập trình android19 giờ – 10/2018
  Lịch khai giảng khóa IOS19 giờ – ngày 20/06/2018
  Lịch khai giảng khóa ASP.netMVC19 giờ – ngày 24/09/2018
  Lịch khai giảng khóa lập trình C#, HTML, SQL cơ bản19 giờ – ngày 11/06/2018

  HUẤN LUYỆN VIÊN

  Hoàng Đức Quân

  7 năm triển khai dự án outsourcing cho thị trường Nhật

  Có kinh nghiệm làm việc cho Framgia, Sudobo…

  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  Trường Thăng

  Tư vấn chuyên môn

  Email: thangnt@winds.vn

  Trần Anh Nam

  Tư vấn chuyên môn

  Email: namta@winds.vn

  Hải Yến

  Tư vấn khóa học

  Email: yennth@winds.vn

  Thu Trần

  Tư vấn khóa học

  Email: thutt@winds.vn

  Ways to Do Away with Mac cleaner

  How to Get Rid of From The Mac? Many men and women today have trouble. It might clean my mac make your computer to perform slower and more with problems. Listed here is the way you free your self permanently from its own clutches and can eliminate it.

  How To Eliminate Mac Cleanser

  The Best Way to Remove From Your Mac? Folks today are having trouble using this app that’s installed in their own personal computer systems. It can cause your computer to perform slower and more without any mistakes. Here is speed my mac how you can eliminate free yourself for good from its own clutches.

  First thing very first thing that you might wish to accomplish to be able to lawfully embrace a psychological support dog is always to submit your correspondence of intention into the regional ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) to receive your own ESA authorized. ESA acceptance is straightforward, fast, and cheap. This write-up can assist you to fill those forms out, and there are how to fly with a dog some different needs that have to be satisfied on the application to be accredited and submit it.

  CALL ME
  +
  Call me!