Quản lí học viên Nhật Bản

Học viên thực hiện: Phan Đình Kiên

Mô tả: Hỗ trợ quản lý thông tin học viên đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, trên nền tảng Web ASP .NET MVC

 

CALL ME
+
Call me!