Nếu bạn muốn trở thành một lập trình viên Android, hãy tham gia khóa học “Lập trình Android qua 10 ứng dụng thực tế” từ chuyên gia Nguyễn Bá Thành, CEO WePlay.,JSC – 5 năm khởi nghiệp lập trình mobile – Nổi tiếng với game Bắt Chữ (10 triệu lượt tải – 2014), Ứng dụng Lịch số 1 Việt Nam: Lịch Vạn Niên (5 triệu lượt tải).

Ở bài số 1 chúng ta đã học cách cài đặt và cấu hình môi trường lập trình Android trên IDE Eclipse.

Bước 1: Chọn New Android App Project , xuất hiện hộp thoại sau:
Build SDK: mặc định là bản latest SDK bạn đã cái trên máy
MinimumRequired SDK: bản thấp nhất của Android hỗ trợ cho app của bạn

Lập trình android căn bản

Bước 2: Tạo icon cho ứng dụng
Bước 3: Chọn template cho project, với VD này là Blank Activity
Bước 4: Chọn next ở màn hình tiếp theo, nếu gặp màn hình này chọn Install/Upgrade

Lập trình android nâng cao

Chọn “Accept” và “Install”
Sau khi upgrade xong , ấn “Finish” và khởi động lại Eclipse
Một vài chú ý trước khi chạy project:
AndroidManifest.xml mô tả những đặc tính cơ bản và xác định các thành phần của ứng dụng. Bạn sẽ được học rõ hơn trong những bài tiếp theo.
Src: folder chính để lưu giữ các fie mã nguồn. Mặc định nó bao gồm lớp Activity sẽ được gọi khi khởi chạy ứng dụng
Res: chứa những thư mục con để lưu trữ hình ảnh âm thanh của ứng dụng
drawable-hdpi/
Thư mục cho các đối tượng drawable( chẳng hạn như ảnh bitmap) được thiết kế mật độ cao (hdpi). Các thư mục drawable khác chứa tài sản được thiết kế cho các mật độ màn hình khác.

layout/
Thư mục định nghĩa giao diện người dùng cho ứng dụng của bạn

values/
Thư mục cho các tập tin XML để định nghĩa màu sắc và chuỗi ký tự.
Trước khi chạy chúng ta phải thiết lập máy ảo như sau:
Chọn biểu tượng ở thanh toolbar, hộp thoại hiện lên chọn New, sau đó nhập một vài thông số:
Name: Tùy ý
Targert:  Chọn phiên bản hệ điều hành bạn muốn
SD Card: gõ size của SD Card ( mình để là 256 MiB)
Skin: Có thể để default (HVGA) hoặc chọn kích cỡ bạn muốn

Lập trình di động

Sau khi khởi tạo máy ảo chọn máy ảo và nhấn nút Start ở thanh công cụ bên phải. Giao diện sau khi chạy thành công

Lập trình android căn bản

Quay lại với project MyFirstApp đã tạo ở bước trên, chọn và click Run từ thanh toolbar
Một số chức năng quan trọng cần biết khi lập trình Android
Android có một hệ thống debug hoàn hảo được hỗ trợ bởi logcat. Logcat sẽ thông báo toàn bộ về hệ điều hành, giúp chúng ta biết được  hệ điều hành đang làm gì, gọi đến cái gì, khởi chạy những gì, chiếm dụng bộ nhớ ra sao … (các bạn sẽ được nói rõ hơn trong những bài sau)

Học lập trình android

File Explorer của Android là tính năng hữu ích của Google đưa vào giúp chúng ta quản lý file trong sd card  và cả file system data. File Explorer giúp bạn dễ dàng đưa file vào/ lấy file ra trong sdcard ảo của simulator, xóa cơ sở dữ liệu để khởi tạo lại (only emulator)
Mở File Explorer bằng cách: Window->ShowView->Other->Android->File Explorer.